Spring naar de inhoud

Betrokkenheid creëren bij het plastic afval probleem

prototype voor plastic whale
Het prototype van de slimme prullenbakken voor Plastic Whale

De opdracht

De opdracht is om een totaalconcept te ontwikkelen voor Plastic Whale die inzicht biedt in de impact van plastic, betrokkenheid creëert bij het probleem en dat aanzet tot concrete actie bij de doelgroep. Mijn doel is om voor de doelgroep strandgangers een totaalervaring te maken waarbij ze op een speelse en luchtige wijze geactiveerd worden om minder ‘single-use plastic’ te gebruiken.

Proces

Allereerst ben ik begonnen met vooronderzoek over het plastic probleem en heb ik gekeken naar wat geschikte doelgroepen kunnen zijn. Op basis van deze inzichten heb ik drie verschillende concepten bedacht en een storyboard ter presentatie. Hierna heb ik een ontwerprichting en personal design challenge geformuleerd. Op basis van deze richting heb ik deelvragen opgesteld en meer deskresearch gedaan. Naar aanleiding van feedback heb ik het concept aangepast en een verbeterde versie van de UI gemaakt. Deze UI heb ik vervolgens getest met testpersonen en vervolgens weer verbeterd. Tijdens de eindpresentatie heb ik de UI getoond en een prototype van de ‘Plastic Whale prullenbakken’.

Resultaat

Ik heb een aantal iteraties gemaakt en het concept gewijzigd op basis van de feedback die ik kreeg. Dit had vooral te maken met het aanmoedigen van de doelgroep om de oplossing daadwerkelijk te gebruiken, daar was de opdrachtgever eerst nog niet tevreden over. In mijn eindconcept heb ik dit verbetert zodat er meer motivatie is onder de doelgroep om mee te doen aan de experience. De opdrachtgever was hier erg positief over.


Vooronderzoek

Middels Desk-research ben ik meer informatie gaan verzamelen over wat een geschikte doelgroep en een passende locatie is voor mijn concept.

vooronderzoek
Vooronderzoek naar het plastic probleem.
vooronderzoek
Vooronderzoek naar het plastic probleem.
vooronderzoek
Vooronderzoek naar het plastic probleem.

Eerste concepten

Na het vooronderzoek ben ik direct gaan brainstormen om tot ontwerprichtingen te komen.

concepten
Eerste concepten
storyboard concept
Concept voor strandgangers uitgewerkt als storyboard.

Ontwerprichting

Ik heb er uiteindelijk voor gekozen om mijn concept te gaan richten op strandbezoekers en heb op basis hiervan een Design Challenge geformuleerd.

concepten
De gekozen doelgroep, de ontwerprichting en de Design Challenge

Vormgeving opdrachtgever

De eindoplossing moet aansluiten bij de huisstijl van de opdrachtgever, dus hier heb ik een analyse van gedaan.

analyse vormgeving
Analyse van de vormgeving die door de opdrachtgever wordt gebruikt.

HKJ's

Met behulp van Hoe Kun Je's heb ik samen met andere studenten gebrainstormd om extra inzichten te krijgen in nieuwe oplossingen.

HKJ's
Opstelling van Hoe Kun Je's

Eerste concept

Eerste uitwerking van het Concept
Eerste uitwerking van het Concept
Eerste versie van de interface.
Eerste uitwerking van de interface

Aanpassing Concept

Ik heb mijn concept tussentijds aangepast zodat het beter aansluit bij de doelstelling van de opdrachtgever en zodat er meer motivatie is onder de doelgroep.

aanpassing Concept
Aanpassing van het Concept n.a.v. de feedback

Testen van de interface

testplan
Het testplan dat ik heb gebruikt voor het testen van de interface.

Aanpassing van de interface na de test

nieuwe interface
De interface aangepast naar aanleiding van de test.

Eindconcept

eindconcept
Het eindconcept