Spring naar de inhoud

Nieuw interactief concept voor Café Brandstof

afbeelding van conceptposter en procesposter
Gedeelte van conceptposter en procesposter.

De opdracht

Cormet heeft ons de opdracht gegeven om een interactieve oplossing te bedenken die het projectwerk van studenten bij Brandstof beter faciliteert, zodat studenten het liefst bij Brandstof gaan werken en koffiedrinken. In dit project werkte ik in een team van in totaal 3 studenten, waarbij we hebben samengewerkt aan de onderzoeksmethodes en ideegeneratie. Tijdens de eindpresentatie hebben we taken opgesplitst, waarbij ik verantwoordelijk was voor de lay-out van de posters.

Proces

Allereerst hebben we een verkenning van het probleem en de opdracht gedaan, middels een Empathy- en Experience Map. Later hebben de inzichten omgezet in o.a. een Programma van Eisen en een duidelijke probleemstelling die tijdens het hele proces van belang is geweest. Nadat de eisen en het probleem waren vastgesteld, zijn we begonnen met de ideegeneratie-fase, waarbij we allemaal een aantal eigen concepten aan elkaar presenteerden. Uiteindelijk hebben we keuzes gemaakt uit de ideeën, met o.a. PMO en het Harris Profiel om te bepalen welke ideeën goed zijn om uit te werken tot een concept.

Resultaat

Als resultaat hebben we een goed concept neergezet die op basis van ons onderzoek goed aansluit bij de eisen van de stakeholders. Doordat we een duidelijk proces hebben doorlopen en ideeën eerder in het proces al hadden gevalideerd, was ook de opdrachtgever tevreden.


Verkenning van het probleem

Als eerste fase zijn we in kaart gaan brengen wie er belang hebben bij onze oplossing: wat vinden ze belangrijk en wat is hun gedrag? Vervolgens hebben we middels een Experience Map een analyse gemaakt van de huidige situatie en welke fases van de interactie momenteel niet optimaal verlopen.

Bloemassociatie en Stakeholdersmap
Bloemassociatie: verkenning rond ontwerpprobleem en Stakeholdersmap: in kaart brengen van belanghebbenden.
Empathy Map
Empathy Map: verwoorden wat we weten over de doelgroep.
Experience Map digitaal
Experience Map: digitaal met afbeeldingen op locatie.

Definitie van het probleem

We stellen nu vast wat het probleem is en in welke situatie het probleem zich afspeelt. Ook stellen we eisen op waaraan de eindoplossing moet voldoen, voor iedereen die betrokken is bij het ontwerpprobleem.

Design Challenge, situatie en HKJ's
Beschrijving van de situatie en het ontwerpprobleem + HKJ's: verdeling van het probleem in kleine stukjes
PvE
Programma van Eisen: de randvoorwaarden waar de eindoplossing aan moet voldoen.

Ideegeneratie

Als team hebben we verschillende brainstormtechnieken toegepast om tot zoveel mogelijk verschillende ideeën te komen die mogelijk een oplossing zijn op het ontwerpprobleem.

schetsen van ideeën
Crazy 8: 8 verschillende schetsen van ideeën. Hier 2 keer.
Ideeën bij een HKJ
Ideeën op Post-Its verzamelen per gekozen HKJ, d.m.v. brainstormen.
Ingevulde idee kaarten
Per idee een ideekaart ingevuld.

Conceptualiseren

In deze fase hebben we keuzes gemaakt en passende ideeën geselecteerd en/of samengevoegd.

PMO
PMO Analyse om kritisch naar de oplossingsrichtingen te kijken.
Harris Profiel
Harris Profiel om concepten te vergelijken en een keuze te maken.
Finale ontwerprichting en Touchpoints
De uiteindelijke ontwerprichting als oplossing voor de Design Challenge.

Presentatie

De presentatie van onze oplossing en een samenvatting van het onderzoek dat we hebben uitgevoerd om tot het concept te komen.

Poster van het concept
Presentatie poster van het ontwikkelde Concept.
Poster van het proces
Presentatie poster van het ontwerpproces.