Spring naar de inhoud

Dashboard uitgaven politieke partijen aan online advertenties

Voor Follow the Money hebben we interactieve datavisualisaties ontwikkeld in Vue voor inzicht in online advertentie-uitgaven en targeting door politieke partijen. Onze visualisaties werden positief ontvangen en zijn gebruikt in een artikel voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021.

laptop en telefoon met staafgrafiek diagram
Grafiek met uitgaven van politieke partijen over de tijd.

De opdracht

Follow the Money doet onderzoek naar de uitgaven van politieke partijen aan online advertenties via de platformen van Google en Facebook (dus inclusief YouTube en Instagram). De datajournalisten van Follow the Money bundelen de publiek beschikbare data om op deze manier inzicht te kunnen geven in onder andere de uitgaven en targeting van de advertenties. Follow the Money heeft mij en mijn teamleden gevraagd om hiervoor interactieve datavisualisaties te ontwikkelen die altijd zijn voorzien van de meest actuele data.

Proces

Wekelijks hadden we een meeting met de hoofdredacteur en een datajournalist van Follow the Money. Na afloop van de eerste meeting hebben we een debriefing opgesteld en in kaart gebracht welke data we willen visualiseren. Vervolgens hebben we schetsen gemaakt om geschikte visualisatiemogelijkheden te ontdekken. Deze schetsen hebben we gepresenteerd aan het team van Follow the Money om feedback te kunnen ontvangen. De feedback hebben we vervolgens verwerkt in verbeterde ontwerpen. Vervolgens ben ik aan de slag gegaan met de technische realisatie van de visualisaties. De visualisaties zijn SVG elementen die zijn gegenereerd met de JavaScript library D3.

Resultaat

Als resultaat hebben we een datastory gemaakt die inzicht geeft in hoe politieke partijen online advertenties inzetten in aanloop naar de verkiezingen. De datastory is gemaakt in Vue. Een wens van het team bij Follow the Money was dat de grafieken gezamenlijk in een dashboard kunnen worden gebundeld en dat tegelijkertijd de visualisaties ook los van de andere visualisaties te gebruiken zijn, zodat de individuele grafieken ook kunnen worden gebruikt in losse artikelen. Dit is mogelijk gemaakt door de grafieken te zien als “widgets”. In Vue heb ik routing opgezet, waarmee de individuele grafieken ook kunnen worden ingesloten in andere pagina’s.

Het team van Follow the Money was erg enthousiast over de uitgewerkte datavisualisaties. De visualisatie over de uitgaven aan online advertenties over tijd is gebruikt in een artikel in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021.


Data

Voorafgaand aan het ontwerpen van de datavisualisaties is het belangrijk om een goed beeld te krijgen van welke data er beschikbaar is. Dit hebben we gedaan door de datasets van Follow the Money te analyseren op interessante inzichten. Uiteindelijk hebben we hierbij vier sub-onderwerpen bedacht waarvoor we passende visualisaties willen ontwikkelen:

  1. Hoeveel partijen uitgeven door de tijd
  2. Welke partijen het sterkst micro-targeten
  3. Welke demografische groepen getarget worden
  4. De inhoud van de advertenties

Schetsen

Samen met mijn teamleden hebben we voor de bovenstaande inzichten verschillende visualisatievormen bedacht. Deze hebben we eerst geschetst en daarna als ruwe digitale versie gemaakt.

horizontale staafdiagram
Bar chart race waarbij je per dag kunt zien hoeveel geld de partijen uitgeven.
kaart van nederland met daarnaast een cirkeldiagram
Uitgaven per provincie. Als je op een provincie drukt dan zie je rechts van de kaart een pie chart met de verdeling van uitgaven per partij.
schets van advertenties op een social media platform
Overzicht met meest populaire teksten per partij.

Eindproduct

Alle visualisaties zijn uitgewerkt in code en worden live geupdate op basis van de data die Follow the Money aanlevert.

De eerste visualisatie is een interactieve bar chart race, waarbij de uitgaven van politieke partijen over de tijd worden gevisualiseerd. Onder de race staat een tijdlijn met politieke gebeurtenissen die mogelijk van invloed zijn geweest op de uitgaven van een partij. Het is mogelijk om de race tussentijds te pauzeren of door te spoelen.

laptop en iPhone met de gemaakte bar chart race
Interactieve bar chart race om de uitgaven over tijd te visualiseren. De tijdlijn toont politieke gebeurtenissen die invloed kunnen hebben gehad op de uitgaven.
animatie van de bar chart race
Partijen strijden tegen elkaar met uitgaven aan online advertenties.

De tweede visualisatie laat zien hoeveel geld partijen besteden aan het specifiek targetten van bepaalde leeftijdsgroepen. Hier zitten vaak grote verschillen tussen, dus daarom is het mogelijk om twee partijen naast elkaar te vergelijken.

twee gestapelde staafdiagrammen
In het blauw wordt de totale uitgaven van een partij weergegeven. Het rode gedeelte is het deel van het budget dat wordt besteed aan de geselecteerde leeftijdsgroep.

De derde visualisatie laat zien hoe de partijen targetten op alle drie de mogelijke target opties: regio, leeftijd en geslacht. Gebruikers selecteren een provincie en een leeftijdscategorie. Vervolgens verschijnt er een grafiek met het percentage weergaven dat naar deze doelgroep gaat. Dit is vervolgens verdeeld tussen het deel dat naar mannelijke of vrouwelijke gebruikers gaat.

kaart van nederland met daarnaast een staafgrafiek
Selecteer een provincie en leeftijd om te zien hoeveel procent van de weergaven naar die doelgroep gaat.

De laatste visualisatie is een overzicht van screenshots van de meest populaire advertenties van politieke partijen op Facebook. Onder de screenshots staat een schatting van het aantal weergaven dat een advertentie heeft gekregen:

laptop en iPhone met screenshots van advertenties
Populaire advertenties van politieke partijen op Facebook.

Code

Benieuwd naar de code van het project? Alle code voor dit project staat in deze GitHub repository.

Bekijk het live

Het project is hier live te bekijken. Follow the Money heeft op haar eigen website de eerste grafiek over uitgaven verdeeld over tijd overgenomen. Dat is hier live te bekijken.